Sølna kraftverk – Ny kontrakt

9. mai 2015

Eidsiva Vannkraft AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende komplett leveranse av elektromekanisk utrustning til Sølna kraftverk i Alvdal kommune. Leveransen består av to Francis-turbiner. Aggregat 1 med en slukeevne på 2,5 m3/s og effekt 1,39MVA. Aggregat 2 med en slukeevne på 7,5 m3/s og effekt 4,1MVA. Kraftverket skal utnytte en fallhøyde på 61 meter. Anlegget skal idriftsettes juni 2016.