Smådøla kraftverk – Idriftsettelse

19. mars 2015

Smådøla kraftverk for A/S Eidefoss er nå under idriftsettelse. Alle tre aggregatene har vært i drift og oppnådd nominell effekt, henholdsvis 9,8MW, 3,2MW og 1,4MW. All montasje har gått i henhold til planene.