Smådøla kraftverk – Idriftsatt

24. april 2015

Smådøla kraftverk i Lom for A/S Eidefoss er idriftsatt. Alle tre Francis-turbinene, på henholdsvis 9,8 MW, 3,2 MW og 1,4 MW, er nå satt i prøvedrift. Effekt og trykkstigning er iht. kontrakt.