Skogbuåna kraftverk – Idriftsatt

28. september 2015

Skogbuåna kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 39. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget.