Scheldefoss kraftverk – Idriftsatt

20. februar 2015

Scheldefoss kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 7. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget.