Nybuelve kraftverk – Ny kontrakt

24. april 2015

NGK Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk AS vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Nybuelve kraftverk ved Nesbyen. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 509 meter og vil ha en nominell ytelse på 3,6 MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2016.