Morkenfoss kraftverk – Idriftsatt

20. mars 2015

Morkenfoss kraftverk, aggregat 2, for Norsk Grønnkraft i Flatanger ble idriftsatt i mars. Francis-turbinen yter 710kW med en fallhøyde på 53 meter.