Morkenfoss 1 – Idriftsatt

23. oktober 2015

Morkenfoss 1 for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 43. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget.