Lekum kraftverk – Ny kontrakt

8. mai 2015

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Lekum kraftverk. Oppgraderingen gjelder nytt kontrollanlegg og trykkoljeanlegg. Oppgraderingen vil gjennomføres august 2016.