Lauvsnes kraftverk

18. desember 2015

Lauvsnes kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 51. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegget