Grønnedal kraftverk – Ny kontrakt

17. mars 2015

Istad Kraft AS og Spetals Verk AS har signert avtale om leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Grønnedal kraftverk utenfor Molde. Turbinen er av typen Francis, og skal utnytte et fall på 61 meter og yte 1,8MW. Anlegget skal idriftsettes januar 2016.