Fivelandselva kraftverk – Intensjonsavtale

22. oktober 2015

Haugaland Kraft AS har signert intensjonsavtale med Spetals Verk vedrørende leveranse av komplett elektromekanisk utrusting til Fivelandselva kraftverk i Sauda. Turbinen er 6-strålet Pelton som skal yte 3,14 MW ved en fallhøyde på 234 meter.