Brekkefoss kraftverk – Ny kontrakt

19. oktober 2015

E-CO Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av turbin og turbinstyring på Brekkefoss kraftverk i Hemsedal. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 38 meter og vil ha en nominell ytelse på 1,5 MW. Anlegget skal idriftsettes desember 2016.