Ardalen kraftverk – Ny kontrakt

29. juni 2015

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Ardalen kraftverk. Oppgraderingen gjelder nytt kontrollanlegg, og vil gjennomføres høsten 2016.