Angvik kraftverk – Ny kontrakt

18. desember 2015

Istad Kraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Angvik kraftverk. Oppgraderingen gjelder leveranse av ny turbinstyring inkludert trykkoljeanlegg. Idriftsettelse er planlagt gjennomført høsten 2016.