Ullestadåna og Tverråna kraftverk – Nye kontrakter

17. oktober 2014

Clemens Kraft AS og Spetals Verk har signert kontrakt om leveranse av elektromekanisk utrusting til Ullestadåna og Tverråna kraftverk i Rogaland. Begge turbinene vil være 6-strålede Pelton-turbiner. Ullestadåna kraftverk skal yte ca. 5,4MW ved en fallhøyde på 206,5 meter. Tverråna kraftverk skal yte ca. 3,3MW ved en fallhøyde på 321 meter. Anleggene skal idriftsettes vinteren/våren 2016.