Tossevikelva kraftverk – Idriftsatt

17. oktober 2014

Tossevikelva kraftverk nord for Hønefoss ble idriftsatt i uke 40. Pelton-turbinen på 2,7 MW utnytter et fall på 285 meter.