Norsk Grønnkraft – Nye kontrakter

15. november 2014

Norsk Grønnkraft AS har inngått avtale med Spetals Verk om oppgradering av Tau Mølle, Scheldefoss og Morkenfoss. Oppgraderingen vil innebære nytt kontrollanlegg og trykkoljeanlegg for Tau Mølle kraftverk, nytt kontrollanlegg for Scheldefoss kraftverk og nytt kontrollanlegg og trykkoljeanlegg for Morkenfoss kraftverk. Oppgraderingene vil gjennomføres i 2015.