Nivla kraftverk – Ny kontrakt

15. desember 2014

Nivla Kraft AS og Spetals Verk AS har signert kontrakt om leveranse av elektromekanisk utrusting til Nivla kraftverk i Borgund. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 175 meter og vil ha en nominell ytelse på 5,1 MW. Anlegget skal idriftsettes i april 2016.