Kvarv kraftverk – Ny kontrakt

19. desember 2014

Sørfold Kraftlag AS og Spetals Verk AS har signert kontrakt om oppgradering av Kvarv kraftverk nord for Fauske. Oppgraderingen innebærer ny elektromekanisk utrustning på en Francis-turbin med en effekt på 2,2Mw og et fall på 215 meter. Anlegget skal idriftsettes januar 2016.