Tossevikelva kraftverk – Ny kontrakt

26. august 2013

Norsk Grønnkraft AS og Spetals Verk AS skriver kontrakt vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Tossevikelva kraftverk på Ringerike. Aggregatet, med en 6-strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 285 meter og yte 3,0MW. Anlegget skal idriftsettes september 2014.