Smådøla Kraftverk – Ny kontrakt

7. juni 2013

Spetals Verk AS skriver kontrakt for mekanisk leveranse til Smådøla Kraftverk som eies av A/S Eidefoss. Leveransen består av tre Francis aggregater på hhv 9.8 MW, 3.2 MW og 1.4 MW. Det nye fjellanlegget skal utnytte et fall på 122 meter , og med en samlet installasjon på 14.4 MW blir dette det første anlegget Spetals Verk as leverer som ligger over grensen som definerer småkraftverk (10MW). Leveransen omfatter ellers innløpsrør, hovedstengeventiler, generatorer, oljetrykksanlegg og kjøleanlegg. Turbinene skal leveres høsten 2014.