Nape kraftverk idriftsatt i august

24. september 2013

Nape kraftverk ved Fyresdal ble satt i drift i august.
Dette er en Francis turbin på 2.0 MW som opererer på en fallhøyde på 142 meter.