Morkenfoss kraftverk – Ny kontrakt

17. oktober 2013

Norsk Grønnkraft AS og Spetals Verk AS skriver kontrakt vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Morkenfoss kraftverk i Nord-Trøndelag. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 53 meter og vil ha en nominell ytelse på 0,71 MW. Anlegget skal idriftsettes november 2014.