Kvemma kraftverk – Ny kontrakt

7. juni 2013

Spetals Verk AS skriver kontrakt med Kvemma Kraft AS, som er et prosjekt igjennom Norsk Grønnkraft, vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning. Aggregatet, med en 4 strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 540 meter og yte 5,3MW. Anlegget skal idriftsettes høsten 2014.