Fossbråten kraftverk – Ny kontrakt

5. juli 2013

Spetals Verk AS skriver kontrakt med ValdresEnergi  vedrørende leveranse av ny elektromekanisk utrustning til Fossbråten kraftverk. Aggregatet, med en 6-strålet Pelton-turbin, skal utnytte et fall på 230 meter og yte 3,3MVA. Anlegget skal idriftsettes sommeren 2014.