Eldrevatn kraftverk – Idriftsatt

4. november 2013

Eldrevatn Kraftverk ble satt i drift i overgangen oktober/november. Alle prøver gikk etter planen. Francis turbinen leverer med det 5 MW ut fra en effektiv fallhøyde på 137 meter. Francis turbinen til Eldrevatn Kraftverk er den hittil største Francis turbinen Spetals Verk as har levert. Den vellykkede igangkjøringen gir et viktig referansepunkt og en bekreftelse av vår CommonBlade teknologi.