Vikdalskraft – Servicekontrakt

2. januar 2012

En 3-årig serviceavtale er inngått med Vikdalskraft AS. Dette er Spetals verk AS sin første servicekontrakt. Avtalen innebefatter også oppgradering av kontrollanlegget hvor dette utbedres med 15″ touch-skjerm og fjernstyringsprogram.