Vatne kraftverk

2. mai 2011

Endelig har Vatne kraftverk nok tilsig til å måle hele virkningsgradskurven. Målingene, utført av Norconsult, viser at veiet garantert virkningsgrad ble overgått med 1.4%! På full-last var virkningsgraden mer enn 3.5% bedre enn garantert! For oss bekrefter dette fleksibiliteten i vår turbinteknologi hvor vi tilpasset vårt Common Blade Francis-løpehjul til den eksisterende Wapland-turbinen.