Teksdal kraftverk

7. mars 2011

Spetals verk AS, i samarbeid med Vaasa Engineering, inngår kontrakt med Fosen Kraft AS om full elektromekanisk leveranse til Teksdal kraftverk. I Teksdal kraftverk skal de to eksisterende aggregatene fra 1940-tallet byttes ut med nye aggregater. Francis-turbinene vil ha en effekt på 2×1.35 MW og operere på en fallhøyde på 40 meter. Stasjonen med nye turbiner skal settes i drift i løpet av sommer/høst 2012.