Syrifoss kraftverk

4. april 2011

Turbinen til Syrifoss kraftverk blir målt termodynamisk. Virkningsgradskurven, målt av Norconsult, møter eller overgår alle garantier og forventninger med god margin.