Ringdal kraftverk

4. april 2011

Ringdal kraftverk settes i drift og overleveres kunden i hht. plan.