Nordbøåna kraftverk

2. mai 2011

Spetals verk AS skriver kontrakt med Elvekraft as om leveranse av 4 strålet Pelton-turbin til Nordbøåna kraftverk. Turbinen skal levere 1.6 MW ved en fallhøyde på 189 meter.