Nape kraftverk – Ny kontrakt

3. oktober 2011

Spetals verk AS skriver kontrakt med J.B Ugland Entreprenør AS om mekanisk leveranse til Nape kraftverk. Francisturbinen skal levere 1.9 MW ved en fallhøyde på 138 meter. Turbinen skal idriftsettes høsten 2013.