Lauvlia kraftverk

6. februar 2011

Spetals verk as skriver kontrakt med Lauvlielva Kraft AS om leveranse av komplett eletromekanisk pakke til Lauvlia kraftverk. Turbinen er en 6-strålet Pelton-turbin på 1.1MW som skal gå på en fallhøyde på 145 meter.