Eldrevatn kraftverk – Ny kontrakt

6. juni 2011

Inngår avtale med Østfold Energi AS om leveranse av en Francis-turbin til Eldrevatn kraftverk. Turbinen skal levere 5.3 MW ved 137 meter fallhøyde. Mekanisk leveranse vil være høsten 2012.