Birkapili power plant

7. mars 2011

Spetals verk AS skriver kontrakt med Enerjisa i Tyrkia for leveranse av nytt løpehjul til Birkapili HEPP. Løpehjulet skal operere på en effektiv fallhøyde på 950 meter og skal kunne gi en effekt på 60 MW. Som for alle andre Pelton Common Blade løpehjul leveres dette i helsmidd kvalitet. Birkapili er per dags dato det anlegget med det høyest trykk i det Tyrkiske markedet.