Bentsjord kraftverk

4. april 2011

Spetals verk as skriver kontrakt med Elvekraft as om leveranse av 4 strålet Pelton-turbin til Bentsjord kraftverk. Turbinen skal levere 2.7 MW ved en fallhøyde på 401 meter.