Sildvik kraftverk

4. oktober 2010

Spetals Verk AS skriver kontrakt med Norkraft AS for analyse/oppgradering av Sildvik kraftverk. Turbinen er opprinnelig en 6 strålet Pelton-turbin fra Kværner på 60 MW fra 1982. Turbinen har aldri nådd forventet virkningsgradsnivå, og Spetals Verk AS har gjennom en analyse kommet frem til mulige grunner til dette. Spetals Verk AS vil designe og levere nye komponenter til anlegget, hvorpå en termodynamisk virkningsgradsmåling vil gjøres i etterkant for å påvise eventuelle forbedringer.