Nedre Neset kraftverk

3. august 2010

Spetals verk AS signerer kontrakt med Neset Kraft AS vedrørende turbinleveranse til Nedre Neset kraftverk. Leveransen består av 2 Francis-turbiner à 1.3 MW.