Design automation

Spetals Verk anvender flere konstruksjonsmetoder og verktøy for gjennomføring av sine prosjekter. Hvor utvikling av paremetriske 3D CAD modeller for alle komponenter i våre Francis- og Pelton-turbiner har stått sentralt. Denne metoden å beskrive produktene på gir store fordeler i designprosessen da strømnings- og spennings-simuleringer (CFD og FEA) kan utføres mer effektivt for hvert enkelt prosjekt.

Figur 4. Common Blade Francis

Bruken av parametriske modeller muliggjør også automatisk generering av 2D tegningsunderlag for produksjon av de enkelte komponentene. Dette er med på å øke vår interne ingeniørkapasitet, samtidig som det begrenser muligheten for konstruksjonsfeil.

Figur 5. Common Blade-Pelton