Kjølevannsanlegg

Kravet til kjøling av generator stator -og lagre medfører at det er svært viktig å sette sammen et kjølevannssystem som sikrer driften av aggregatet. Våre kjølevannsmoduler blir designet, konstruert og produsert i våre egne lokaler. Modulen består av de nødvendige komponentene som systemet krever. Til eksempel er dette kjølevannspumpe, filter, trykksensorer, spyleautomatikk osv. Ved at modulen kommer ferdig sammenstilt og testet til anlegg, og kun tilkobling av kjølerør til og fra generatoren er nødvendig å utføre på stedet, gir dette god kontroll og robuste systemer fra starten av. Oppbyggingen av kjølemodulen kan variere fra prosjekt til prosjekt avhengig av vannkvalitet og funksjonskrav.

Kjølemodul