Francis turbin

CommonBlade Francis

Med vår egenutviklede turbinteknologi CommonBlade™, blir alle turbiner levert i fra Spetals Verk skreddersydd. Alle viktige strømningsberegninger og styrkeberegninger utføres for hvert prosjekt der våre tekniske krav må oppfylles før neste fase i konstruksjonsarbeidet kan fortsette. Denne tilpasningen gir optimale driftsmuligheter og turbinvirkningsgrader. Så langt er CommonBlade teknologien blitt benyttet i over 50 prosjekter der flere av disse har vist sin funksjon og effektivitet igjennom utførte målinger.

I figuren under kan et typisk driftsområdet for en Francis-turbin studeres.

Bilde2

I en Francis turbin omdannes både trykkenergi og hastighetsenergi gjennom løpehjulet. Gjennom spiraltrommen gis vannet spinn som løpehjulet omformer til roterende energi gjennom generator­akselen. Denne turbintypen kalles derfor en reaksjonsturbin.

Hovedkomponentene i en Francis turbin er vist i figuren under.

Bilde1