Service

Alle kraftverk levert i fra Spetals Verk er et produkt vi tar det fulle ansvar for. God service og kundefokus er svært viktig for vårt rykte og omdømme. Vi arbeider derfor kontinuerlig for at vår service skal stå i stil til våre kvalitetsprodukter. For å kunne gjennomføre et service oppdrag med den beste kvalitet blir dette utført av det personell som er best egnet for den spesifikke oppgaven. Dette sikrer at eiere av en Spetals Verk leveranse skal besitte et så driftssikkert -og tilgjengelig aggregat som mulig i mange år fremover.

IMG_0226

Serviceavtale

En serviceavtale er viktig for å kunne ha den største driftsstabilitet, mer forutsigbare vedlikeholdsutgifter, samt dokumentasjon på utført vedlikehold.

Driftsstabilitet er viktig da det hver time produseres kWh. En driftsstans kan derfor bety store driftstap. En serviceavtale vil være med på å redusere mulighetene for driftsstans, da aggregatet blir regelmessig vedlikeholdt og kontrollert av sakkyndig personell.

 IMG_0224

Oppgradering

Som en funksjon av det stadig økende oppgraderingsmarkedet har Spetals Verk stort fokus på denne type prosjekter. Igjennom våre lokale partnere har vi verksteder med inntil 50 tonn krankapasitet for utførelse av alle type oppgraderinger og servicearbeider. Med kompetanse innenfor både turbinteknologi og reguleringsteknikk kan Spetals Verk komme med gode løsningsforslag for det aktuelle prosjektet. Et oppgraderingsprosjekt krever en annen forståelse og erfaring, da tilpassing til eksiterende tekniske løsninger er en stor del av oppdraget.

explosion_2