Installasjon

Kvalitet og funksjon er noe som er gjennomgående i alle ledd hos Spetals Verk. For å sikre dette igjennom hele prosjektet betrakter vi installasjon som en svært viktig fase i et prosjekt. Det hjelper ikke å ha topp teknologi og gode tekniske løsninger hvis ikke maskinene blir satt sammen etter korrekte metoder. Våre montører er derfor en meget viktig del av vår virksomhet og styrke.

Tett kommunikasjon mellom montør og ingeniør, både før og under installasjonsperioden, er meget viktig for å sikre dette målet. Før enhver installasjon starter blir all viktig informasjon og dokumentasjon gått igjennom av både ingeniør og montør. Denne kontinuerlige dialogen er videre en svært viktig del av vår utvikling.

 IMG_1852