Historien om Spetals verk

 

Om Spetals Verk AS.

Spetals Verk AS er en privateid kompetansebedrift innenfor vannkraftbransjen, hvor alle aksjonærene har operative stillinger i selskapet.

Spetals Verk AS er et mangeårig aksjeselskap som har eksistert siden ca. 1850. Spetals Verk AS ble opprinnelig startet som jernverk for smelting av jernmalm som ble funnet i nærområdet. Som en kuriositet har vi valgt å benytte det gamle navnet som gjenspeiler starten på en industriepoke lokalisert på Galterud like vest for Kongsvinger.

I 1998 startet Spetals Verk AS med og prosjekterer og levere vannkraftturbiner til små – og mellomstore kraftverk med hovedfokus på det Norske markedet. Fokuset har hele tiden vært å tilby vannkraftverk av topp kvalitet til avtalt tid.  Vårt firma og organisasjon er tilpasset å kunne levere nye komplette el.mek. leveranser opp til fra 30MW, både ny installasjoner og oppgraderingsprosjekter.

Kurven under gir en enkel indikasjon på hvor de ulike turbintypene, Francis og Pelton blir benyttet i Spetals Verk sine leveranser.

Videre viser bildet under et utsnitt av typiske kunder og geografisk beliggenhet av gjennomførte prosjekter.

Referansekart