Vaksdal Mølle kraftverk – Idriftsatt

Vaksdal Mølle kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 27. Leveransen omhandlet oppgradering turbinkontroll inkludert elektronisk kontrollanlegg og trykkoljeanlegg.

Strupen kraftverk – idriftsatt

Strupen kraftverk for Strupen Kraft AS (OBOS) ble idriftsatt i uke 25. Leveransen inkluderer elektromekanisk utrustning. Francis-turbinen utnytter en fallhøyde på 76,5 meter og har en nominell ytelse på 2 MVA.

Kvernåi kraftverk – Idriftsatt

Kvernåi kraftverk for NGK-Utbygging AS ble idriftsatt i uke 22. Pelton-turbinen med med 4 -stråler utnytter en fallhøyde på 354 meter og har en nominell ytelse på 2,8 MW.

Sandneselva kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Sandneselva kraftverk i Masfjorden Kommune. Den 6-strålede Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 204 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,38 MW. Kraftverket skal idriftsettes sommeren 2018.

Ardalen kraftverk – idriftsatt

Ardalen kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 14. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegg og trykkoljeanlegg.

Midtre Tessa – Ny kontrakt

AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av Midtre Tessa kraftverk, Francis-turbin på 7,8MW. Oppgraderingen omfatter utskifting av løpehjul, ledeskovler, øvre og nedre lokk, hovedventil, generator og trykkoljeanlegg. Kontrollanlegget byttes ut i sin helhet. Oppgraderingen gjennomføres våren 2018.

Myklebost kraftverk – Ny kontrakt

Myklebost Kraft AS har singert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Myklebost kraftverk i Jølster Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 183m og vil ha en niminell ytelse på 5,49MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2018.

Brekkefoss kraftverk – Idriftsatt

Brekkefoss kraftverk for E-CO Energi AS ble idriftsatt i uke 2. Francis turbinen utnytter en fallhøyde på 38meter og har en nominell ytelse på 1,5MW.

Sigdestad kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Sigdestad kraftverk i Bremanger Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 135 meter og vil ha en nominell ytelse på 9,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Fiskløysa kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Fiskløysa kraftverk i Lierne Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 180 meter og vil ha en nominell ytelse på 5,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Grytendal kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Grytendal kraftverk i Bindal Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 160 meter og vil ha en nominell ytelse på 6,45MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Sagefossen kraftverk – Ny kontrakt

E-CO Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av nytt løpehjul, Francis, til Sagefossen kraftverk i Feda.

Neste side »