Midtre Tessa – Ny kontrakt

AS Eidefoss har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende oppgradering av Midtre Tessa kraftverk, Francis-turbin på 7,8MW. Oppgraderingen omfatter utskifting av løpehjul, ledeskovler, øvre og nedre lokk, hovedventil, generator og trykkoljeanlegg. Kontrollanlegget byttes ut i sin helhet. Oppgraderingen gjennomføres våren 2018.

Myklebost kraftverk – Ny kontrakt

Myklebost Kraft AS har singert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Myklebost kraftverk i Jølster Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 183m og vil ha en niminell ytelse på 5,49MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2018.

Brekkefoss kraftverk – Idriftsatt

Brekkefoss kraftverk for E-CO Energi AS ble idriftsatt i uke 2. Francis turbinen utnytter en fallhøyde på 38meter og har en nominell ytelse på 1,5MW.

Sigdestad kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Sigdestad kraftverk i Bremanger Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 135 meter og vil ha en nominell ytelse på 9,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Fiskløysa kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Fiskløysa kraftverk i Lierne Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 180 meter og vil ha en nominell ytelse på 5,25MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Grytendal kraftverk – Ny kontrakt

NGK-Utbygging AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Grytendal kraftverk i Bindal Kommune. Francis-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 160 meter og vil ha en nominell ytelse på 6,45MW. Kraftverket skal idriftsettes våren 2018.

Sagefossen kraftverk – Ny kontrakt

E-CO Energi AS har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av nytt løpehjul, Francis, til Sagefossen kraftverk i Feda.

Bråberg kraftverk – Ny kontrakt

Bråberg Kraft AS (OBOS Energi AS) har signert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Bråberg kraftverk i Ullensvang Herad. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 153 meter og vil ha en nominell ytelse på 2,03MW . Kraftverket skal idriftsettes januar 2018.

Liaelva kraftverk – Idriftsatt

Liaelva kraftverk for NGK Utbygging AS ble idriftsatt i uke 49. Pelton-turbinen med 4-stråler utnytter en fallhøyde på 244 meter og har en nominell ytelse på 1,5MW.

Angvik kraftverk – Idriftsatt

Angvik kraftverk for Istad Kraft AS ble idriftsatt i uke 42. Leveransen omhandlet ny turbinstyring inkludert trykkoljeanlegg.

Lekum kraftverk – Idriftsatt

Lekum kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 40. Leveransen omhandlet oppgradering av kontrollanlegg og nytt trykkoljeanlegg.

Sølna kraftverk – Idriftsatt

Sølna kraftverk for Eidsiva Vannkraft AS ble idriftsatt i september. De to Francis-turbinene har en nominell effekt på henholdsvis 1,37MW og 4,1MW, og utnytter en fallhøyde på 61 meter.

Neste side »