Vaksdal Mølle kraftverk – Idriftsatt

Vaksdal Mølle kraftverk for Norsk Grønnkraft AS ble idriftsatt i uke 27. Leveransen omhandlet oppgradering turbinkontroll inkludert elektronisk kontrollanlegg og trykkoljeanlegg.