Strupen kraftverk – idriftsatt

Strupen kraftverk for Strupen Kraft AS (OBOS) ble idriftsatt i uke 25. Leveransen inkluderer elektromekanisk utrustning. Francis-turbinen utnytter en fallhøyde på 76,5 meter og har en nominell ytelse på 2 MVA.