Myklebost kraftverk – Ny kontrakt

Myklebost Kraft AS har singert kontrakt med Spetals Verk vedrørende leveranse av elektromekanisk utrustning til Myklebost kraftverk i Jølster Kommune. Pelton-turbinen skal utnytte en fallhøyde på 183m og vil ha en niminell ytelse på 5,49MW. Kraftverket skal idriftsettes mars 2018.